Privacybeleid Black Friday Nederland

Black Friday Nederland (hierna te noemen: “BlackFridayNederland.nl” of “onze website”) is een initiatief van Maddox Media B.V. (hierna: Maddox Media). Maddox Media, gevestigd aan Parallelweg 27 A.107, 5223AL ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat als je persoonsgegevens met ons deelt, deze zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@maddoxmedia.nl. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website BlackFridayNederland.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maddox Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst die je afneemt:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maddoxmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maddox Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om te kunnen reageren op vragen en/of opmerkingen per mail.
 • Om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om op basis van je surfgedrag onze diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maddox Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor jou kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maddox Media) tussen zit.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Maddox Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt bij het verzenden van onze nieuwsbrief. Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief vragen we je toestemming om jouw persoonsgegevens te bewaren. Deze toestemming bewaren we 5 jaar. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na deze periode worden al je persoonsgegevens inclusief de informatie over het intrekken van je toestemming verwijderd. Zolang je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief worden je persoonsgegevens door ons bewaard.

Personalia

Personaliagegevens zijn gegevens die niet te herleiden zijn tot een persoon. Wij gebruiken deze gegevens voor het optimaliseren van BlackFridayNederland.nl.

 • Personaliagegevens worden niet langer dan maximaal 38 maanden bewaard. Wij verwerken en bewaren deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat we al onze bezoekers de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maddox Media verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maddox Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maddoxmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maddox Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@maddoxmedia.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met “2-factor authentication”.
 • Alle medewerkers van Maddox Media die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

BlackFridayNederland.nl gebruikt noodzakelijke-, voorkeur-, statistiek- en marketing-cookies. De noodzakelijke cookies gebruiken wij alleen voor een puur technische- en beveiligingsfunctionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en goed is beveiligd.

De voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen te onthouden (zoals bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal). Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op BlackFridayNederland.nl promotionele content. Soms wordt in zulke content een pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van BlackFridayNederland.nl gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site verminderd.

Alle informatie en details over cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 3.0 – mei 2018]

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Maddox Media B.V.
KvK-nummer: 71765727
BTW-identificatienummer: NL858840595B01

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact met ons opnemen.
Mailen: info@maddoxmedia.nl
Schrijven: Parallelweg 27 A.107, 5223AL ‘s-Hertogenbosch.